Pullup Entertainment mua lại cổ phần thiểu số ở Uppercut và Rundisc

Pullup Entertainment đã mua lại cổ phần thiểu số của hai studio độc lập là Uppercut Games và Rundisc.

Công ty trò chơi sẽ mua lại tài sản tài chính từ nhà phát triển Uppercut của Submerged, đồng thời sẽ đồng sở hữu và xuất bản trò chơi sắp tới của mình thông qua công ty con, Focus Entertainment Publishing.

Công ty con này đã xuất bản Chants of Sennaar của Rundisc vào năm ngoái và sự hợp tác của nó với Focus Entertainment sẽ tiếp tục thực hiện một dự án mới.

Uppercut Games có trụ sở tại Úc được thành lập vào năm 2011 bởi những người kỳ cựu trong ngành là Andrew James và Ed Orman.

Thỏa thuận giữa Pullup và Uppercut được đàm phán bởi Cam Rogers Legal, một công ty luật về trò chơi điện tử và giải trí kỹ thuật số ở Úc.

Ed Orman, giám đốc trò chơi Uppercut cho biết: “Nhóm tại CRL đã nỗ lực không mệt mỏi và sự hướng dẫn cũng như hỗ trợ của họ là công cụ giúp đạt được thỏa thuận này”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *