Lịch bảo trì Nintendo – 23/06/2024

mới nhất của Nintendo BẢO TRÌ hiện đã có lịch trình cho tuần ngày 22 tháng 6 năm 2024.

Hiện tại chỉ có một phiên được lên lịch chính thức và nó thực sự sẽ diễn ra vào đầu tháng tới. Tất cả các eShops sẽ bị ảnh hưởng.

Đây là bản bảo trì đầy đủ của Nintendo lịch trình trong tuần ngày 22 tháng 6 năm 2024:

Switch / 3DS / Wii U eShops – một số dịch vụ mạng nhất định

– 9:30 tối theo giờ PT (8 tháng 7) – 11:30 tối theo giờ PT (8 tháng 7)
– 12:30 sáng theo giờ ET (ngày 9 tháng 7) – 2:30 sáng theo giờ ET (ngày 9 tháng 7)
– 5:30 sáng tại Vương quốc Anh (ngày 9 tháng 7) – 7:30 sáng tại Vương quốc Anh (ngày 9 tháng 7)
– 6:30 sáng ở Châu Âu (ngày 9 tháng 7) – 8:30 sáng ở Châu Âu (ngày 9 tháng 7)

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *