Tomba 2 sắp có trên Switch

Tomba 2

Tomba 2 đang trên đường chuyển sang Switch, Limited Run Games đã công bố.

Tomba! đã biến nền tảng thời PlayStation thành tai của nó. Tomba! 2 đã cải tiến thiết kế tuyệt vời đó, thậm chí còn tăng thêm khả năng tự do di chuyển, kết hợp nhiều nhiệm vụ mới đầy cảm hứng hơn và trang bị bộ đồ sóc bay để có biện pháp tốt. Ở Tomba! 2: The Evil Swine Return, bạn sẽ hướng dẫn Tomba cao hơn, rắn rỏi hơn vượt qua hàng loạt thử thách cam go trong nhiệm vụ cứu người yêu của mình khỏi nanh vuốt của lũ lợn hoang hèn hạ.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *