Ngày phát hành phiên bản kỷ niệm 20 năm

Hôm nay, Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition đã xuất hiện trở lại với ngày phát hành. Ubisoft cho biết trò chơi sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2024.

Đã gần một năm trôi qua, Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition bị rò rỉ. Đầu tiên, một Danh sách ESRB đã loại bỏ trò chơi. Một danh sách trên cửa hàng Xbox sau đó đã cho chúng tôi biết thêm chi tiết và ảnh chụp màn hình đầu tiên.

Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition sẽ bao gồm thư viện kỷ niệm, nhạc nền được dàn dựng lại và nội dung mới. Sẽ có những nội dung mới khác nữa.

MỘT đoạn phim giới thiệu ngày hôm nay cũng đã được chia sẻ, mặc dù điều đó đã bị xóa. Chúng tôi sẽ thêm nó vào đây khi nó có sẵn.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *