GI Joe: The Wrath of Cobra sẽ được bán trực tiếp trên Switch

Một trong những thông báo phát hành vật lý Switch ngày hôm nay từ Limited Run Games là GI Joe: The Wrath of Cobra. Nó sẽ có sẵn vào năm 2025.

Bài viết GI Joe: The Wrath of Cobra sẽ được bán trên Switch xuất hiện đầu tiên trên Nintendo Everything.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *