Cập nhật doanh số của Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Doanh thu của bộ ba Crash Bandicoot N. Sane

Chúng tôi có bản cập nhật doanh số bán hàng của Crash Bandicoot N. Sane Trilogy và bản phát hành được xác nhận là đã bán được hơn 20 triệu bản. Thông tin bán hàng vừa được đăng trên truyền thông xã hội.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy cung cấp các phiên bản làm lại của ba trò chơi đầu tiên trong series. Activision ban đầu đã xuất bản nó vào năm 2017, nhưng phải đến năm sau nó mới xuất hiện trên Switch.

Sự thành công của Crash Bandicoot N. Sane Trilogy đã dẫn đến sự hồi sinh liên tục của nhượng quyền thương mại với nhiều trò chơi hơn nữa. Bộ truyện cuối cùng đã nhận được một mục hoàn toàn mới trong Crash Bandicoot 4: It’s About Time, nhưng chúng ta cũng đã thấy Crash Team Racing Nitro-Fueled. Crash Team Rumble cũng đã ra mắt vào năm ngoái, mặc dù hiện tại đó là trò chơi duy nhất không có trên Switch.

Bạn có thể theo dõi tất cả tin tức về Crash Bandicoot N. Sane Trilogy từ chúng tôi đây.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *