Bộ sưu tập Purrfect được công bố cho Switch

Bubsy Trong: Bộ sưu tập Purrfect

Hôm nay, Atari và Limited Run Games đã tiết lộ Bubsy In: The Purrfect Collection. Switch sẽ nhận được nó vào năm 2025.

Vẫn chưa có từ cụ thể nào về trò chơi nào được bao gồm. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng việc phát hành đang được xử lý thông qua Carbon Engine.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *