Bộ sưu tập Fantasm Soldier III được phát hành ở phương Tây

Valis The Fantasm Soldier Collection III vật lý phía tây

Limited Run Games đã thông báo rằng Valis: The Fantasm Soldier Collection III được lên kế hoạch phát hành vật lý ở phương Tây.

Phiên bản đóng hộp trước đó đã được bán cho đợt ra mắt tại Nhật Bản. Đối với các phiên bản phương Tây, Limited Run Games đang lên kế hoạch cho một phiên bản sưu tập.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *