Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Hiện đã có ứng dụng dành cho người trưởng thành 17+

Nintendo 64 - Nintendo Switch Online: Ứng dụng dành cho người trưởng thành 17+

Hiện tại, bạn có thể tải xuống ứng dụng Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Ứng dụng dành cho người trưởng thành 17+ từ eShop.

Perfect Dark và Turok vừa được cung cấp như một phần của gói Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Nếu muốn truy cập những tựa game này, bạn sẽ cần có ứng dụng Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Mature 17+.

Tất cả các trò chơi khác dành cho thư viện N64 vẫn có sẵn trên ứng dụng thông thường.

Bạn có thể nhớ lại điều gì đó tương tự đã xảy ra ở Nhật Bản cách đây vài tháng. Bạn có thể đọc về điều đó đúng đây.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *