Metroid Prime 4: Ngoài ảnh chụp màn hình

Metroid Prime 4 Ngoài

Nintendo đã gửi một số ảnh chụp màn hình của Metroid Prime 4: Beyond từ lâu. Những hình ảnh này về cơ bản là từ những gì được chiếu trong đoạn giới thiệu ngày hôm nay, nhưng hiện tại chúng tôi có hình ảnh ở chất lượng cao được cấp trực tiếp.

Nintendo chỉ nói đơn giản rằng Metroid Prime 4: Beyond liên quan đến việc Samus bắt tay vào một nhiệm vụ mới. Mặc dù công ty không cung cấp thêm thông tin chi tiết nhưng chúng tôi biết rằng Sylux – người lần đầu xuất hiện trong Metroid Prime Hunters – sẽ tham gia.

Đây là ảnh chụp màn hình của Metroid Prime 4: Beyond:

Ảnh chụp màn hình

Metroid Prime 4: Beyond ra mắt cho Switch vào năm 2025.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *