Mario & Luigi: Brothership được công bố cho Switch

Công tắc Mario & Luigi

Sê-ri Mario & Luigi đang trở lại trên Switch với tên Mario & Luigi: Brothership, Nintendo vừa tiết lộ. Nó sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2024.

Thông báo này gây bất ngờ khi nhà phát triển chính của series, AlphaDream, trước đó đã đóng cửa. Đây là mục mới đầu tiên trong gần chín năm.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *