Lạc lối đến với Switch

Phiên bản Switch của Stray đang được phát triển, Annapurna Interactive và BlueTwelve Studio vừa tiết lộ. Cảng ra mắt vào mùa đông năm 2024.

Bài viết Stray đến với Switch xuất hiện đầu tiên trên Nintendo Everything.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *