Donkey Kong Country Returns HD được công bố cho Switch

Donkey Kong Country Returns HD đang hướng tới Switch, Nintendo vừa tiết lộ. Nó phát hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2025.

Bài viết Donkey Kong Country Returns HD thông báo cho Switch xuất hiện đầu tiên trên Nintendo Everything.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *