Bộ sưu tập chiến đấu giữa Marvel vs Capcom: Arcade Classics được tiết lộ cho Switch

Vừa rồi, có thông báo rằng Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics sẽ chuyển sang Switch. Gói mới này sẽ có mặt trên hệ thống vào năm 2024.

Bài đăng Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics được tiết lộ cho Switch xuất hiện đầu tiên trên Nintendo Everything.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *