Ngày phát hành Frogue

Ngày phát hành Frogue

Frogue, một game platformer địa ngục đạn roguelike, hiện đã có ngày phát hành. Trò chơi sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 6 năm 2024, theo danh sách eShop.

Lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về Frogue là vào cuối năm ngoái. QubicGames và Wired Dreams Studio đang hợp tác phát hành.

Dưới đây là một số thông tin về nó, theo mô tả của eShop:

Bắt tay vào một cuộc hành trình được tạo theo thủ tục trong Frogue, một nền tảng địa ngục Bulletlike Roguelike.

Frogue là một game nền tảng hành động theo lượt đầy phong cách với các chút roguelite, địa ngục đạn và thao túng thời gian. Vượt qua kẻ thù của bạn, đóng băng thời gian và ném thanh kiếm của bạn để giải quyết mọi tình huống theo cách CỦA BẠN.

– Lao để tránh đạn và tiêu diệt kẻ thù của bạn!
– Ném dao để tiêu diệt chúng ở khoảng cách xa.
– Hết lựa chọn à? Không vấn đề gì, hãy tạm dừng thời gian và đưa ra giải pháp của riêng bạn!

QubicGames sẽ bán Frogue trên Switch eShop. Giá được đặt ở mức 4,99 USD.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *