Shovel Knight Pocket Dungeon nhận được gói DLC Paradox Pack

Cuộc vui vẫn chưa kết thúc với Shovel Knight Pocket Dungeon vì nhiều DLC được sắp xếp cho trò chơi dưới dạng Paradox Pack. Cửa sổ phát hành không được cung cấp nhưng sẽ sớm ra mắt.

Các nhân vật mới được lên kế hoạch như một phần của DLC. Ngoài ra còn có các màn chơi mới, thử thách mới, vật phẩm mới, v.v. Đó là trên hết các nhiệm vụ bí mật và mã gian lận.

Bản cập nhật cuối cùng sẽ được phát hành sau. Điều này sẽ thêm chơi trực tuyến.

Chia sẻ cái này:

Có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *