Aduba trong manh mối ô chữ “Giảm đau”

Chúng tôi có câu trả lời cho Aduba trong manh mối ô chữ “Painkiller” nhìn thấy lần cuối vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 trong trường hợp bạn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề này! Trò chơi ô chữ có thể là một cách tuyệt vời để kích thích trí não của bạn, giết thời gian và thử thách bản thân cùng một lúc. Tất nhiên, đôi khi có một manh mối ô chữ khiến chúng ta hoàn toàn bối rối, cho dù đó là vì chúng ta hoàn toàn không quen thuộc với chủ đề này hay chúng ta chỉ đang vẽ một ô trống.

Bây giờ chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho Aduba trong manh mối ô chữ “Painkiller” được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ Quái thú hàng ngày.

Aduba trong Manh mối ô chữ “Painkiller” Câu trả lời là…

Trả lời: UZO (29D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Quái thú hàng ngày vào ngày 22 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ Quái thú hàng ngày trước đây.

Đáp án ô chữ con thú hàng ngày hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • THUỐC GIẢM ĐAU (danh từ)
    1. một loại thuốc dùng để giảm đau

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải để tìm ra manh mối ô chữ Aduba trong “Painkiller” nhằm giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *