Những tấm kính vỡ vụn trong Poplar Crossword Manh mối

Chúng tôi có câu trả lời cho Những tấm kính vỡ tan trong manh mối ô chữ Poplar nhìn thấy lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 nếu bạn gặp khó khăn khi điền vào lưới! Trò chơi ô chữ mang lại một bài tập rèn luyện tinh thần có thể giúp giữ cho bộ não của bạn hoạt động và tập trung, điều này đặc biệt quan trọng khi bạn già đi. Kích thích tinh thần thường xuyên đã được chứng minh là giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho Panes bị vỡ trong manh mối ô chữ Poplar được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ 2 tốc độ Mặt trời.

Những tấm kính vỡ trong Poplar Crossword Manh mối Câu trả lời là…

Trả lời: ASPEN (18D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Mặt trời 2 tốc độ vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ 2 tốc độ The Sun trước đây.

Đáp án ô chữ 2 tốc độ The Sun hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • PHỔ BIẾN (danh từ)
    1. bất kỳ cây nào ở vùng ôn đới phía bắc có gỗ mềm nhẹ và hoa mọc ở cây catkins
    2. gỗ dương mềm, không bền màu sáng
  • TUYỆT VỜI (tính từ)
    1. bị hủy hoại hoặc bị gián đoạn

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó sẽ là tất cả thông tin bạn cần giải quyết cho các ô bị vỡ trong câu trả lời manh mối ô chữ Poplar để giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *