Cảnh sát giao thông Ô chữ Manh mối – Try Hard Guides

Chúng tôi có câu trả lời cho Cảnh sát vận chuyển manh mối ô chữ nhìn thấy lần cuối vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 nếu nó làm bạn bối rối! Giải các câu đố ô chữ có thể là một cách thú vị và hấp dẫn để rèn luyện trí óc và kỹ năng từ vựng của bạn. Hãy nhớ rằng việc giải các câu đố ô chữ cần phải thực hành, vì vậy đừng nản lòng nếu bạn không hoàn thành câu đố ngay lập tức. Hãy tiếp tục luyện tập và bạn sẽ tiến bộ hơn theo thời gian–nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp câu trả lời nếu bạn cần sự giúp đỡ!

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho manh mối ô chữ vận chuyển của Cảnh sát được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ 2 tốc độ Mặt trời.

Câu trả lời manh mối ô chữ của cảnh sát giao thông là…

Trả lời: GẤU TRÚC (10A)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Mặt trời 2 tốc độ vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ 2 tốc độ The Sun trước đây.

Đáp án ô chữ 2 tốc độ The Sun hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

 • CHUYÊN CHỞ (danh từ)
  1. hành động di chuyển một cái gì đó từ vị trí này sang vị trí khác
  2. một cơ chế vận chuyển băng từ qua các đầu đọc/ghi của máy phát/ghi băng
 • CHUYÊN CHỞ (động từ)
  1. giữ say mê
  2. di chuyển trong khi hỗ trợ, trên xe hoặc bằng tay hoặc trên cơ thể
 • CẢNH SÁT (danh từ)
  1. lực lượng của cảnh sát và sĩ quan
 • CẢNH SÁT (động từ)
  1. duy trì an ninh bằng cách thực hiện tuần tra

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải để có câu trả lời manh mối ô chữ về giao thông của Cảnh sát nhằm giúp bạn điền vào nhiều lưới hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *