Quyền nhập một quốc gia Ô chữ Manh mối

Chúng tôi có câu trả lời cho Quyền nhập manh mối ô chữ quốc gia nhìn thấy lần cuối vào ngày 9 tháng 5 năm 2024 nếu bạn gặp khó khăn khi điền vào lưới! Trò chơi ô chữ mang lại một bài tập rèn luyện tinh thần có thể giúp giữ cho bộ não của bạn hoạt động và tập trung, điều này đặc biệt quan trọng khi bạn già đi. Kích thích tinh thần thường xuyên đã được chứng minh là giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho Quyền nhập manh mối ô chữ quốc gia được thấy gần đây nhất trong Trò chơi ô chữ Quái thú hàng ngày.

Quyền nhập cảnh vào một quốc gia Câu trả lời Manh mối ô chữ là…

Trả lời: HỘ CHIẾU (22D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Ô chữ Quái thú hàng ngày vào ngày 9 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Trò chơi ô chữ Quái thú hàng ngày trước đây.

Đáp án ô chữ con thú hàng ngày hôm nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

 • QUỐC GIA (danh từ)
  1. lãnh thổ bị chiếm đóng bởi một quốc gia
  2. một cơ quan tổ chức chính trị của người dân dưới một chính phủ duy nhất
 • HỘ CHIẾU (danh từ)
  1. sự chứng thực được thực hiện trong hộ chiếu cho phép người mang hộ chiếu vào quốc gia cấp hộ chiếu
 • HỘ CHIẾU (động từ)
  1. phê duyệt chính thức
  2. cung cấp (hộ chiếu) thị thực

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó phải là tất cả thông tin bạn cần giải quyết để có được Quyền nhập câu trả lời đầu mối ô chữ của quốc gia nhằm giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *