Manh mối ô chữ cùng tên – Try Hard Guides

Chúng tôi có câu trả lời cho Manh mối ô chữ cùng tên nhìn thấy lần cuối vào ngày 8 tháng 5 năm 2024 nếu bạn gặp khó khăn khi điền vào lưới! Trò chơi ô chữ mang lại một bài tập rèn luyện tinh thần có thể giúp giữ cho bộ não của bạn hoạt động và tập trung, điều này đặc biệt quan trọng khi bạn già đi. Kích thích tinh thần thường xuyên đã được chứng minh là giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho manh mối ô chữ cùng tên được thấy gần đây nhất trong Ô chữ Vox.

Câu trả lời manh mối ô chữ cùng tên là…

Trả lời: TIÊU ĐỀ (9D)

Manh mối này xuất hiện lần cuối trong Vox Crossword vào ngày 8 tháng 5 năm 2024. Bạn cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho Ô chữ Vox trước đây.

Câu trả lời ô chữ Vox ngày nay


Định nghĩa manh mối và câu trả lời

  • TIÊU ĐỀ (tính từ)
    1. chỉ tồn tại dưới tên
    2. của hoặc liên quan đến quyền sở hữu hợp pháp của cái gì đó
  • cùng tên (tính từ)
    1. đang hoặc liên quan đến hoặc mang tên của một từ đồng nghĩa

Cách sử dụng lịch sử trong câu đố ô chữ

Đó hẳn là tất cả thông tin bạn cần giải để có câu trả lời gợi ý ô chữ cùng tên nhằm giúp bạn điền vào nhiều ô hơn mà bạn đang làm việc! Hãy nhớ kiểm tra thêm Manh mối ô chữ, Câu trả lời ô chữ và phạm vi bảo hiểm Trò chơi chữ khác của chúng tôi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *