Screen Australia công bố Quỹ sự kiện và lễ hội trò chơi

Cơ quan chính phủ Screen Australia đã ra mắt Quỹ Sự kiện và Lễ hội Trò chơi.

Khoản tài trợ này nhằm mục đích tài trợ cho các hội nghị, hội thảo và sự kiện nhằm thúc đẩy xây dựng các nhà phát triển trò chơi Úc.

Ứng viên đủ điều kiện có thể nhận được tối thiểu 10.000 đô la Úc ($ 6,570) đến 100.000 đô la Úc ($ 65,708).

Trong số các yêu cầu về tính đủ điều kiện, Screen Australia cho biết, “Các tổ chức tổ chức các sự kiện đối mặt với công chúng hoặc trong ngành nhằm mục đích nâng cao trò chơi và/hoặc nhà sản xuất trò chơi của Úc.”

Tổ chức này cho biết thêm rằng họ sẽ đánh giá tất cả những người đăng ký dựa trên các mục tiêu và tiêu chí của sáng kiến ​​Lễ hội và Sự kiện Trò chơi.

Tiêu chí đánh giá các ứng dụng bao gồm tác động, khả năng tồn tại và sự liên kết giá trị với mục tiêu và tầm nhìn của Screen Australia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *