1. Khách sạn Khương Khương
1101 Tự Lập, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

2. Khách sạn Kim San
62/24 Bàu Cát, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Khách sạn Kim Yến
23-25 Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

4. Khách sạn Lam Sơn Sài Gòn
333/5 Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

5. Khách sạn Lam Hồng
14 Nguyễn Phúc Chu, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

6. Khách sạn Lam Vy
449/58 Trường Chinh, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

7. Khách sạn Lian
324/10 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

8. Khách sạn Lợi Châu
31 Bàu Cát 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

9. Khách sạn Long Phụng Hoàng
43 Bàu Cát 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

10. Khách sạn Mai Trâm
266 Âu Cơ, P.9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

11. Khách sạn Mai Trân
180A Nguyễn Hồng Đào, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

12. Khách sạn Mây Hồng
130/28-30B Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

13. Khách sạn Minh Hồng
163 Phan Huy Ích, P.15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

14. Khách sạn Minh Lợi
586/1-2 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

15. Khách sạn Mỹ Sinh Tài
230c Lê Văn Sỹ, P.1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

16. Khách sạn Mỹ Sinh Tài 2
125 Ba Vân, P.14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

17. Khách sạn Mỹ Tâm
91A7/25 Phạm Văn Hai, P.3, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

18. Khách sạn Ngọc Huy
74/21-23 Bàu Cát 1, P.14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

19. Khách sạn Ngọc Phú
100-102 Đồng Đen, P.14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

20. Khách sạn Ngọc Thịnh
2B Cộng Hòa, P.4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

21. Khách sạn Ngọc Trang
196/1 Cộng Hòa, P.12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

22. Khách sạn Nguyên Gia Phát

628 Âu Cơ, P.10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MinhTổng hợp

Bài viết cùng chủ đề: