1.Khách sạn Mỹ Khuyên (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 476b Trần Hưng Đạo, P.2, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 39.236.338
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

2.
Khách sạn Mini Nam Phương (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 82 An Điềm, P.10, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 38.558.000
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

3.
Khách sạn Lê Lan (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 387 Trần Hưng Đạo B, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 38.551.008
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

4.
Khách sạn Lệ Ái (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 780-782 Nguyễn Trãi, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 38.561.839
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

5.
Khách sạn Kiên Thành (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 321-323 Trần Phú, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 39.234.015 . Fax: (84-8) 938 1838
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

6.
Khách Sạn Hoàng Tấn (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 2 Phạm Hữu Chí, P.12, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 62.611.606
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

7.
Khách Sạn Hoàng Nam Á (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 111 Trần Hưng Đạo B, P.6, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 38.578.219
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

8.
Khách Sạn Hảo Lai Cư (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 211-213 Huỳnh Mẫn Đạt, P.8, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 39.234.174
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

9.
Khách Sạn Hạnh Long (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 1115 Trần Hưng Đạo, P.5, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 36.012.152 . Fax: (84-8) 923 474
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

10.
Khách sạn Fortune (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 700 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) (84-8) 923 . Fax: (84-8) 923 7094
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

11.
Khách sạn Equatorial (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 242 Trần Bình Trọng, P.4, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 38.397.777
Trang thiết bị - dịch vụ: truyền hình cable, internet, wifi, phòng xông hơi-mát xa.
Xếp loại: Khách sạn 5 sao

12.
Khách Sạn Duyên Ngọc (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 88 Trần Hưng Đạo, P.7, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 39.235.022
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

13.
Khách Sạn Cửu Long (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 323 Hồng Bàng, P.11, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 38.539.448
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

14.
Khách Sạn Chợ Lớn (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 17-19 Tản Đà, P.10, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 38.577.718
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

15.
Khách Sạn Cầu Vồng (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 41 Nguyễn Duy Dương, P.8, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 39.242.887
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

16.
Khách sạn Caesar (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 36 An Dương Vương, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 38.350.677
Trang thiết bị - dịch vụ: truyền hình cable, internet, wifi, phòng xông hơi-mát xa, ...
Xếp loại: Khách sạn 3 sao

17.
Khách Sạn Bích Ngọc (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 97a Nguyễn Duy Dương, P.9, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 38.306.052
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

18.Khách sạn Bát Đạt
(Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 238-244 Trần Hưng Đạo B, P.11, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 38.555.819
Trang thiết bị - dịch vụ: wifi, phòng xông hơi-mát xa, ...
Xếp loại: Khách sạn 3 sao

19.Khách Sạn Abc (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 70/5-70/7 Trần Tuấn Khải, P.5, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 39.234.148
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

20.
Khách Sạn 477 Nguyễn Trãi (Quận 5, Hồ Chí Minh)
Địa chỉ: 477 Nguyễn Trãi, P.7, Quận 5, Hồ Chí Minh
ĐT cố định: (08) 39.239.171
Xếp loại: Nhà nghỉ/khách sạn nhỏ

Bài viết cùng chủ đề: