1. Chit Chat At The Cafe - Equatorial Hotel
242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. HCM
(08) 3839 0000

2. Con Cò - Ẩm Thực Trung Hoa
242 Trần Bình Trọng, P4, Quận 5, TP. HCM
(08) 3830 6017

3. Orientica Seafood & Bar - Equatorial Hotel
Lầu 2 Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. HCM
(08) 38 397 777

4. Golden Phoenix - Nhà Hàng Tiệc Cưới
242 Trần Bình Trọng, Quận 5, TP. HCM
(08) 38 390 000

5. Quán 125
125,Trần Bình Trọng,Phường 2,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh

6. Nhà Hàng Triều Châu
329,Trần Bình Trọng,Phường 4,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (08)38302016

7. Nhà Hàng Cẩm Tú
189,Trần Bình Trọng,Phường 3,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh

8. Nhà Hàng Karaoke Ngọc Trâm
60,Trần Bình Trọng,Phường 1,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (08)39244001

9. Nhà Hàng Phúc Lợi
239,Trần Bình Trọng,Phường 4,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh

10. Nhà Hàng Mai Trang
66,Trần Bình Trọng,Phường 1,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (08)39230421

Sưu Tầm.

Bài viết cùng chủ đề: