1. Shri - Rooftop Restaurant & Lounge
72-74 Nguyễn Thi Minh Khai, Quận 3, TP. HCM
(08) 38 279 631

2. NOA Catering Restaurant & Bar
72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, TP. HCM
(08) 6299 4018

3. Beefsteak Nam Sơn - NTMK
200 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Quận 3, TP. HCM
(08) 39 303 917

4. Phở 5 Sao - NTMK
224 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Quận 3, TP. HCM
(08) 9 301 713

5. Moonlight - Nhà Hàng Tiệc Cưới - Saigon Star Hotel
204 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Quận 3, TP. HCM
(08) 39 306 290 - (08) 39 306 297

6. Sông Hương - Nhà Hàng Tiệc Cưới - Saigon Star Hotel
204 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Quận 3, TP. HCM
(08) 39 306 290 - (08) 39 306 297

7. Yến Sào Khánh Hòa 350
350 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Quận 3, TP. HCM
(08) 39 293 859

8. Nhà Hàng 306
306 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Quận 3, TP. HCM
(08) 39 293 728

9. Best Western Chancery Saigon
196 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Quận 3, TP. HCM
(08) 39 304 088

10. Quán Bún Mắm
306/14,Nguyễn Thị Minh Khai,Phường 5,Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh

Sưu Tầm.

Bài viết cùng chủ đề: