1. Callary - Nhà Hàng Tiệc Cưới
123 Lý Chính Thắng, P. 7, Quận 3, TP. HCM
(08) 38 435 556 -(08) 38 435 557

2. Metropole - Tiệc Cưới & Hội Nghị
216 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP. HCM
(08) 35 262 288

3. Đẹp Đôi - Nhà Hàng Tiệc Cưới
123 Lý Chính Thắng, P. 7, Quận 3, TP. HCM
(08) 38 465 482

4. Bún Bò Gánh
110 Lý Chính Thắng, P. 8, Quận 3, TP. HCM
(08) 6684 3263

5. Bảo Anh
110 Lý Chính Thắng, P. 8, Quận 3, TP. HCM
(08) 35 268 464

6. Nhật Phương - Lý Chính Thắng
45 Lý Chính Thắng, P. 8, Quận 3, TP. HCM
(08) 38 436 072 - 0903 621 879

7. Nhà Hàng Thanh Bình
200,Lý Chính Thắng,Phường 9,Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0903844359

8. Nhà Hàng Như Ý
176,Lý Chính Thắng,Phường 7,Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (08)39310594

9. Quán Ăn Bò Nướng
109,Lý Chính Thắng,Phường 8,Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh

10. Quán Bún Bò Huế Yên Đỗ
252/68B,Lý Chính Thắng,Phường 9,Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (08)39312975

Sưu Tầm.

Bài viết cùng chủ đề: