1. Khách sạn Liên Hương
6/33-35 Đường 6, Cx Bình Thới, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

2. Khách sạn Long Sơn
14 Đường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

3. Khách sạn Minh Phụng

329 Minh Phụng, P.2, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

4. Khách sạn Minh Toan
26 Đường 3A, CX Bình Thới, P.8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

5. Khách sạn Nam Phương
365-367 Hàn Hải Nguyên, P.2, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

6. Khách sạn Nguyên Lan
6bis Trần Quý, P.6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

7. Khách sạn Phú Thọ
915 Đường 3 Tháng 2, P.7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

8. Khách sạn Tân Đạt Mỹ
81-83 Ông Ích Khiêm, P.10, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

9. Tân Hồng Hà - Dntn Khách sạn Tân Hồng Hà
65-69 Đường 5 Cx Bình Thới, P.8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

10. Cty Tnhh Tân Phương Nguyên
903 Đường 3 Tháng 2, P.7, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

11. Thanh Hương - Cty Tnhh Tmdv Thanh Hương
80d Hòa Bình, P.5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

12. Thanh Trang - Khách sạn Thanh Trang

3b Đường 5 Cx Bình Thới, P.8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

13.Thanh Vy - Khách sạn Thanh Vy
61 Âu Cơ, P.14, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh


Tổng hợp

Bài viết cùng chủ đề: