1. Khách Sạn Khánh Nguyên
7A/98 Thành Thái, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

2. Khách sạn Kiên An
B37 Khu K34 Trần Thiện Chánh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

3. Khách sạn Kim Ngọc Long
702/2 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

4. Khách Sạn Kỳ Đồng
90A/B73-75-77 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

5. Khách sạn Lạ
238 Đường 3 Tháng 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

6. Khách sạn Lâm Tuyền
781/A5-A6 Lê Hồng Phong (nối dài), Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

7. Khách sạn Lenni
166 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

8. Khách sạn Linh Giang
855 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

9. Khách sạn Long Châu
691-693 Lê Hồng Phong, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

10. Khách sạn Ly Na
22 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

11. Khách sạn Mai Hồng Thu
355 Nguyễn Thượng Hiền, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

12. Khách sạn Mai Sơn Tài
764A Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

13. Khách sạn Mai Tuấn Huy
279 Đường 3 Tháng 2, P.10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

14. Khách sạn Mimosa 2
362 Điện Biên Phủ, P.11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

15. Khách sạn Minh Anh
163/21 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

16. Khách sạn Minh Nhật
B24 Khu K34 Trần Thiện Chánh, P.8, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

17. Khách sạn Minh Phát
118/4 Sư Vạn Hạnh, P.8, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

18. Khách sạn Minh Sơn

506/12 Đường 3 Tháng 2, P.14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

19. Khách sạn Minh Tâm
740/3 Sư Vạn Hạnh, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

20. Khách sạn Minh Tiến
740/5A Sư Vạn Hạnh, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

21. Khách sạn Mỹ Hảo
319 Hòa Hảo, P.4, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

22. Khách sạn Mỹ Nga
82 Trần Minh Quyền, P.11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

23. Khách sạn Mỹ Tâm
341 Nhật Tảo, P.6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

24. Khách sạn Nắng Hồng
433/1 Sư Vạn Hạnh, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

25. Khách sạn Ngọc Anh
565 Sư Vạn Hạnh, P.13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

26. Khách sạn Ngọc Đức
781/A11 Lê Hồng Phong, P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

27. Khách sạn Ngọc Hà
747 Lê Hồng Phong (Nối dài), P.12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

28. Khách sạn Ngọc Mai
531 Sư Vạn Hạnh, P.13, Quận 10, TP. Hồ Chí MinhTổng hợp

Bài viết cùng chủ đề: