Khach san gia re o Phu Nhuan l Nha nghi gia re o Phu Nhuan

1. Khách sạn Kim Cương
133A - 133B Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

2. Khách sạn Kim Long
43D/3 Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

3. Khách sạn Kim Ngọc
205 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

4. Khách sạn La Quang
589/20C-D Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

5. Khách sạn Lai
8 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

6. Khách sạn Lê Lan
39 Hoa Sứ, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

7. Khách sạn Li Sa
49 Hoa Lan, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

8. Khách sạn Lý Quỳnh
157 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

9. Khách sạn Minh Đức
22-C7 Phan Xích Long, P.7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

10. Khách sạn Minh Phương
98 Hồ Văn Huê, P.9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

11. Khách sạn Minh Thy
2 Lê Văn Sỹ, P.11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

12. Khách sạn Mùa Hè
8C-10B Nhiêu Lộc, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

13. Khách sạn Mỹ Ý
27-C11 Phan Xích Long, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

14. Khách sạn Ngọc Châu
18 Thích Quảng Đức, P.5, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

15. Khách sạn Ngọc Linh
43 Hoa Sứ, P.7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

16. Khách sạn Ngọc Vàng
54/3 Đào Duy Anh, P.9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

17. Khách sạn Ngọc Vũ
14/5 Đào Duy Anh, P.9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

18. Khách sạn Oanh Tú
38C1 Phan Xích Long, P.7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

19. Khách sạn Phụng Thành
15A Nguyễn Thị Huỳnh, P.8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

20. Khách sạn Phương Nam
8B Nguyễn Văn Đậu, P.5, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

21. Khách sạn Quốc Hải
31C8 Phan Xích Long, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

22. Khách sạn Quỳnh Anh
C4 Lô 65-66 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

23. Khách sạn Quỳnh Hương
206B Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

24. Khách sạn Sài Gòn Xanh
740C Nguyễn Kiệm, P.4, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí MinhTổng hợp

Bài viết cùng chủ đề: