1.Khách sạn Hòa Mỹ
Địa chỉ: 17/4 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Nha Trang,Khánh Hoà
Điện thoại: 3524 555/ 3524 556
Fax: 3524 666

2.Khách sạn Hiền Lương
Địa chỉ: 17/15B Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 3824 559
Fax: 3824 664

3.Khách sạn Hoàn Hải
Địa chỉ: 96A Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 3821 262/ 3821 263
Fax: 3813 123

4.Khách sạn Khương Linh
Địa chỉ: 96B/1 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 3821 592/ 3823 841

5.Khách sạn Kim Tước
Địa chỉ: 27C Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 3813 617
Fax: 3828 679

6.Khách sạn Kim Tường
Địa chỉ: 60 Phan Chu Trinh, Tp. Nha Trang , Khánh Hoà
Điện thoại: 3827 363/ 3827 364
Fax: 3824 129

7.Khách sạn Mỹ Hoa
Địa chỉ: 7 Hàng Cá, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 3810 111/ 3821 793
Fax: 3827 554

8.Khách sạn Mỹ Long
Địa chỉ: 26 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 3814 451
Fax: 3814 451

9.Khách sạn Mặt Trời
Địa chỉ: 1 Trần Quang Khải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 3814 428/ 3524 276
Fax: 3811 779

10.Khách sạn Minh Hoàng (Biển Xanh 2)
Địa chỉ: 2 Củ Chi, Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 3832 220/ 3832 050
Fax: 3543 925

Mã vùng số điện thoại tỉnh Khánh Hòa Nha Trang.
(84-58).

Sưu Tầm.

Bài viết cùng chủ đề: