1.La Residence Hotel & Spa
Địa chỉ: 05 Lê Lợi, Ven Sông / Sông Hương, Huế, Việt Nam
Điện thoại: 054 3837 475

2.Nirvana Spa and Resort
Địa chỉ: Bãi biển Lăng Cô
Điện thoại: (054) 3684700

3.Pilgrimage Village
Địa chỉ: 130 Minh Mạng, Ngự Bình / Lăng Tự Đức
Điện thoại: (054) 3885 461

4.Vedana Lagoon Resort & Spa
Địa chỉ: Khu vực 1, thị trấn Phú Lộc, quận Phú Lộc, Huế, Việt Nam
Điện thoại: 054 3819 397

Bài viết cùng chủ đề: