1. Country House Cafe
18C Phan Văn Trị, P. 10, Quận Gò Vấp , TP. HCM
(08) 39 212 350

2. Blue Cafe - Phan Văn Trị

701 - 703, Phan Văn Trị, P. 7, Quận Gò Vấp , TP. HCM
(08) 35 886 823 - (08) 35 886 824

3. Góc Khuất Coffee

23 Phan Văn Trị, P. 10, Quận Gò Vấp , TP. HCM
0903 995 070

4. My Way Cafe - Phan Văn Trị

18 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp , TP. HCM
(08) 3921 2061

5. Pure Coffee

743 Phan Văn Trị, P. 7, Quận Gò Vấp , TP. HCM
(08) 62 576 325Bài viết cùng chủ đề: