1.Highlands Coffee - Bạch Đằng
đ/c: 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu , Đà Nẵng

2.Snowéé - Lẩu Kem
đ/c: 64 Trần Phú, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
(0511) 2 466 049

3.Highlands Cafe - Hùng Vương
đ/c: 255 - 257 Hùng Vương, Quận Thanh Khê , Đà Nẵng
(0511) 3 666 222

4.Bánh Pháp Paris Baguette
đ/c: Nại Nam, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
(0511) 3 624 500

5.Memory Lounge Bar & Restaurant
đ/c: 7 Bạch Đằng, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
(0511) 3 575 899

6.Katynat Cafe
đ/c: 51 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
(0511) 3 889 992

7.The Rachel Cafe Bar
đ/c: 166 - 168 Bạch Đằng, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
(0511) 3 525 585

8.Tiếng Tơ Đồng - Cafe Karaoke
đ/c: 15 Phan Thành Tài, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
(0511) 3 615 653

9.Kem New Zealand
đ/c: 4 Bạch Đằng, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu , Đà Nẵng

10.Rok Cafe
đ/c: 134 Yên Bái, P. Phước Ninh, Quận Hải Châu , Đà Nẵng
012 1557 7383

Sưu Tầm.

Bài viết cùng chủ đề: