1.QUÁN CÀ PHÊ NGÔI SAO

Địa chỉ: 261 ql14 kp xuân bình, p.tân bình thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3885 025

2.QUÁN CÀ PHÊ NGỰ UYỂN

Địa chỉ: 14/12 đức lập, ttr-đức phong huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3974 888

3.QUÁN CÀ PHÊ NHẠC HOA VIÊN

Địa chỉ: đức lập, ttr-đức phong huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3974 584

4.QUÁN CÀ PHÊ NHIỆT ĐỚI

Địa chỉ: thôn long điền, bình phước huyện phước long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3745 034

5.QUÁN CÀ PHÊ NHUẬN

Địa chỉ: 259 tổ 5 ấp 2a, ttr-lộc ninh huyện lộc ninh, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3568 216

6.QUÁN CÀ PHÊ NHUẬN

Địa chỉ: ấp 2 a, ttr-lộc ninh huyện lộc ninh, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3569 111

7.QUÁN CÀ PHÊ NHƯ Ý

Địa chỉ: tổ 4 ấp 1, tân khai huyện bình long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3633 319

8.QUÁN CÀ PHÊ OANH YẾN

Địa chỉ: tổ 2 ấp 1, nha bích huyện bình long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3643 954

9.QUÁN CÀ PHÊ PHÚC NHÃ

Địa chỉ: ql14 tổ 1b kp tân trà, p.tân bình thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3870 801

10.QUÁN CÀ PHÊ PHƯƠNG HẠNH

Địa chỉ: 24/16 kp 2, p.tân đồng thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3870 182

11.QUÁN CÀ PHÊ QUỲNH QUYÊN

Địa chỉ: bình giang 2, sơn giang huyện phước long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3756 009

12.QUÁN CÀ PHÊ THANH THANH

Địa chỉ: 349 ql14, p.tân bình thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3870 732

13.QUÁN CÀ PHÊ THÀNH DANH

Địa chỉ: tổ 2 khu phố 6, ttr-chơn thành huyện bình long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3667 573

14.QUÁN CÀ PHÊ THẢO NHUNG

Địa chỉ: tân lực, bù nho huyện phước long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3776 111

15.QUÁN CÀ PHÊ THỂ - ĐIỆP

Địa chỉ: thôn 2b, bình thắng huyện phước long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3715 005

16.QUÁN CÀ PHÊ THIÊN THANH

Địa chỉ: đt741 khu 4, ttr-phước bình huyện phước long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3775 002

17.QUÁN CÀ PHÊ THU BA

Địa chỉ: Thôn 2, đức liễu huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3997 053

18.QUÁN CÀ PHÊ THU VÂN

Địa chỉ:phú riềng đỏ kp3, p.tân đồng thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3870 028

19.QUÁN CÀ PHÊ THUNG LŨNG

Địa chỉ: ấp 4, nghĩa trung huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3997 092

20.QUÁN CÀ PHÊ THÚY NGA

Địa chỉ: kp phú lộc, p.tân phú thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3879 851

21.QUÁN CÀ PHÊ THÙY HƯƠNG

Địa chỉ:thôn 8, long hà huyện phước long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3776 190

22.QUÁN CÀ PHÊ TIẾNG XƯA

Địa chỉ: tổ 4 ấp 2, tân khai huyện bình long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3633 136

23.QUÁN CÀ PHÊ TÌNH CỜ

Địa chỉ: ấp 4, nghĩa trung huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3997 126

24.CÀ PHÊ GIỌT ĐẮNG

Địa chỉ: đội 1 thôn đăk lim, đăk-ơ huyện phước long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3719 120

25.QUÁN CÀ PHÊ 555

Địa chỉ: khu chợ, nghĩa trung huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3997 201

26.QUÁN CÀ PHÊ CHỊ TÔI

Địa chỉ: 14/12 tân hưng, ttr-đức phong huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3974 493

27.QUÁN CÀ PHÊ DỐC PHỐ

Địa chỉ: hùng vương tân trà, p.tân bình thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3881 822

28.QUÁN CÀ PHÊ ĐÔNG

Địa chỉ: 233 tổ 5 ấp 2a, ttr-lộc ninh huyện lộc ninh, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3568 999

29.QUÁN CÀ PHÊ GIẢI KHÁT DANH LƯƠNG

Địa chỉ: 02 đường số 5 kp xuân bình, p.tân bình thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3879 617

30.QUÁN CÀ PHÊ GIẢI KHÁT HẢI YẾN

Địa chỉ: ấp 2, thiện hưng huyện lộc ninh, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3557 057

31.QUÁN CÀ PHÊ HÀ GIANG

Địa chỉ: 748 ấp 2, thiện hưng huyện lộc ninh, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3563 454

32.QUÁN CÀ PHÊ HOA PHƯỢNG

Địa chỉ: 08 điểu ông kp xuân bình, p.tân bình thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3870 536

33.QUÁN CÀ PHÊ HỒNG

Địa chỉ:chợ bù đăng, ttr-đức phong huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3974 322

34.QUÁN CÀ PHÊ HỒNG CÔNG

Địa chỉ:ấp 1, tiến hưng thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3879 116

35.QUÁN CÀ PHÊ HỒNG VÂN

Địa chỉ: thống nhất, đăk nhau huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3956 005

36.QUÁN CÀ PHÊ HUYỀN HẢO

Địa chỉ: 133 ql14 kp tân đồng, p.tân xuân thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3879 038

37.QUÁN CÀ PHÊ KIM XUYẾN

Địa chỉ: ql14 kp thanh bình, p.tân bình thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điệnt hoại: (0651) 3879 320

38.QUÁN CÀ PHÊ MÂY HỒNG

Địa chỉ: hùng vương tân hưng, ttr-đức phong huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3974 413

39.QUÁN CÀ PHÊ MỰC TÍM

Địa chỉ: 741, ttr-thác mơ huyện phước long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3778 613

40.QUÁN CÀ PHÊ MỸ NGA

Địa chỉ: 483 phú riềng đỏ kp tân xuân, p.tân xuân thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3879 381

41.QUÁN CÀ PHÊ NGA

Địa chỉ: ql14 đức lập, ttr-đức phong huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3974 597

42.QUÁN CÀ PHÊ NGỌC ANH

Đại chỉ: ấp chợ, tân tiến huyện đồng phú, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3872 139

43.QUÁN CÀ PHÊ NGỌC SƯƠNG

Địa chỉ: 267 phú riềng đỏ kp tân đồng 1, p.tân xuân thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3879 196

44.Café Night Club 3D - Đồng Xoài

Địa Chỉ: Đường Lê Duẩn - P Tân Bình - Tx Đồng Xoài - T Bình Phước
ĐT: 0908 565 568 - 0906 580 093

45.QUÁN CÀ PHÊ TÌNH HỒNG

Địa chỉ: ql13 tổ 11 ấp 3, minh hưng huyện bình long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3667 470

46.QUÁN CÀ PHÊ TRÀ MY

Địa chỉ: xã nghĩa trung huyện bù đăng, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3997 141

47.QUÁN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Địa chỉ: hùng vương thanh bình, p.tân bình thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3885 061

48.QUÁN CÀ PHÊ TRÚC THẢO

Địa chỉ: tổ 8 - kp tân xuân, p.tân xuân thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3881 231

49.QUÁN CÀ PHÊ TRÙNG DƯƠNG

Địa chỉ: bình giang 2, sơn giang huyện phước long, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3756 025

50.QUÁN CÀ PHÊ VƯỜN NGỌC HÀ

Địa chỉ: lê quý đôn, p.tân xuân thị xã đồng xoài, Bình Phước
Điện thoại: (0651) 3881 490


diemhenviet.com

Bài viết cùng chủ đề: